امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
بخش سم شناسي سلّولی مولکولي 
  سرپرست : دكتر سيد عادل معلم
كارشناس ارشد: دكتر فاطمه شيرزاد
كارشناس: تکتم حسینی
 
آزمایشگاه سلولی و مولکولی سم شناسی یک مکان چند منظوره واقع در پژوهشکده بوعلی میبا شد که دارای تجهیزاتی جهت انجام مطالعات مولکولی ،بیو شیمیایی و سلولی است.

1- بررسي اثرات سمي داروها، مواد شيميايي ، تركيبات و عصاره هاي گياهي در سيستم هاي مختلف موجودات زنده، بافت ها و سلول هاي مختلف در اين بخش انجام مي شود. به طور اختصاصي اين بخش در موارد زير فعال است :
الف- بررسي اثرات سميت جنيني تركيبات مختلف بر رشد و نمو جنين در سطح حيوان تام، بافت، سلول و مولكول
ب- بررسي و ارزيابي سميت ژنتيك تركيبات مختلف به روش تست ميكرونوكلئوس- فلوسيتومتري
ج- بررسي مكانيسم اثرات ضد توموري زعفران و تركيبات فعال آن در كشت سلولهاي سرطاني
د- مطالعه اثرات دراز مدت تماس با گازهاي شيميائي در مجروحين جنگي به ويژه اثرات ژنتيكي

2- همچنين مطالعات بررسي شاخص ها و تمايز سلولهاي بنيادي صفاقي موشي و انساني و بررسي مكانيسم هاي كنترلي اپي ژنتيك جنين انساني چند روزه در حال انجام است.
در اين بخش با داشتن وسايل و تجهيزات لازم، تستهاي روتين سم شناسي، كشت سلولي، مطالعات سلولي و مولكولي اثرات سمي در سيستم هاي مختلف موجودات زنده انجام مي شود.
تجهيزات موجود در بخش شامل :
دستگاه كشت اندام ها و جنين تام موش، چندين استرئو ميكروسكوپ و سيستم تصويربرداري ديجيتال براي بررسي اختلالات جنيني، ميكروتوم، هود لامينار، انكوباتورCO2و ميكروسكوپ انورت جهت كشت سلولي، دستگاه الايزا، اسپكتروفتومتر، دستگاه گرادينت PCR، دستگاه gel sequencing، ژل الكتروفورز براي مطالعات DNA، RNAو پروتئين هاوتانك ازت مايع براي نگهداري طولاني مدت سلول ها.