طرح های در دست اجرا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عنوان طرح

کد طرح    

تاريخ تصويب

 مجری 

بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت با الکل در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) ازتاریخ 1/ 12/98 لغایت 31/1/99 990401   دکتر سید رضا موسوی
ارزیابی اثر عصاره گل نرگس بر روی سیستم ایمنی موش BALB/c 981882   دکتر بامداد ریاحی
بررسی اثر آلودگی زدایی معده ای با استفاده از ترکیبات مختلف در مسمومیت ناشی از فسفید آلومینیوم در جوجه 981320 1399/3/21 دکتر محمد مشیری
بررسی اثر افسنطین بر سمیت ناشی از گلوتامات در سلول های PC12 981050 1398/12/21 دکتر فاطمه فروزانفر
سنتز و ویژگی یابی نانوذرات طلا با روش سبز با استفاده از گیاه Ferula Latisecta و مطالعه ویژگیهای ضد باکتریایی و سمیت سلولی نانوذرات سنتزشده  981616   دکتر سید هادی موسوی
بررسی اثربخشی تجویز اولیه تیامین در بیماران مبتلا به شوک سپتیک دربخش مراقبت ویژه بزرگسالان  980805 1398/11/23 دکتر زهرا عطایی

  بررسی و تعیین اثر سمیت سلولی عصاره Garcinia mangostana بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 و A2780 و B16F10

 970913

 

 دکتر سید هادی موسوی

بررسی اثر سمیت عصاره اندام های هوایی گیاهان Salvia macrosiphon و Helichrysum graveolens بر رده های  سرطانی MCF7 و PC3 

971086

1397/11/24

دکتر سید هادی موسوی

بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر سمیت عصبی ناشی از مت آمفتامین در سلول های SH-SY5Y

970744

1397/10/26

دکتر سید هادی موسوی

بررسی تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضوی

950580

1395/06/17

دکتر مهدی بلالی مود 

طراحی و توسعه روشی نوین جهت فرمولاسیون یک داروی هموستات (بند آورنده خون) مشتق از زهر مار افعی ایرانی اکیس کاریناتوس

950699

1395/10/22

دکتر مهدی بلالی مود     

بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی خرفه و فراکسیون های آن در رده سلولی DU-145

950525

1395/08/19

 دکتر سید هادی موسوی

تولید آنتی بادی پلی کلونال مورفین جهت استفاده در تستهای تشخیص اعتیاد

941216

1395/02/08

دکتر بامداد ریاحی

بررسی اثرات تحت حاد سیلیمارین بر روی سیستم ایمنی موش BALB/c

941711

1395/03/19

 دکتر بامداد ریاحی

اثرات دراز مدت گاز خردل روي ميزان 1α-آنتي تريپسين سرمي در جانبازان شيميايي

951484

1396/02/20

  دکتر بامداد ریاحی

مطالعه اثرات حفاظتی اوراپتن بر آسیب عصبی و کبدی در مدل برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوز

961239

1396/11/04

دکتر سید هادی موسوی

بررسی اثرات حفاظتی سیلی مارین بر روی سمیت سیستم ایمنی ناشی از تجویز سیکلوفسفامید در موش BALB/c

961739

 1397/08/30

دکتر بامداد ریاحی