انواع مسمومیت ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
مسموميت دارويي
آرام بخش ها

 
گیاهان سمی
قارچ ها
ديفن باخيا