امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   

دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

(PhD by research)

پسا دکتری

     (Post Doc)     

پزشک پژوهشگر

فارغ التحصیلان دکتری مرکز

 

 

1. فهیمه نوربخش

 

1. دکتر تکتم مهدی زاده کاشانی

 

1. دکتر ترابی

 1. دکتر رضا اسدی

2. دکتر محبوبه غلامی

3. دکتر مریم عباسیان

4. دکتر محمود صادقی

5. دکتر عادل قرانی