امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   

دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

(PhD by research)

پسا دکتری

     (Post Doc)     

پزشک پژوهشگر

فارغ التحصیلان دکتری مرکز

 

1. عادل قرانی اعظم

2. فهیمه نوربخش

1. دکتر رعنا فاضلی بختیاری

2. دکتر تکتم مهدی زاده کاشانی

3. دکتر محمد احسان تقوی زاده

1. دکتر ترابی

 1. دکتر رضا اسدی

2. دکتر محبوبه غلامی

3. دکتر مریم عباسیان

4. دکتر محمود صادقی