امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مواد افيوني

مقدمه:

مواد افیونی طبیعی:

ترکیبات طبیعی موجود در گیاه خشخاش مانند: تریاک، شیره، مورفین، کدئین

مواد افیونی نیمه صناعی:

ترکیبات نیمه صناعی شامل: هروئین، بوپرنورفین

مواد افیونی صناعی:

ترکیبات صناعی با خواص افیونی مانند: متادون، پتدین،دیفنوکسیلات، فنتانیل

مصرف اين تركيبات:

- لذت بخش است.

- با گذشت زمان به اثرات آن ها تحمل ايجاد مي گردد.

- با قطع مصرف علائم ناخوشايند شكل مي گيرد.

- براي حفظ وضع موجود نياز به مصرف روز افزون آن وجود خواهد داشت.

اعتياد به مواد مخدر در ايران:

- احتمالا تا 500 هزار نفر فروشنده و دلال خرده‌پا وجود دارد.

- طبق برآورد در كشور حداقل 2 ميليون مصرف كننده مواد افيوني وجود دارد.

- توليد افغانستان سالانه تا 000/10 تن (معادل 700 ميليون دلار در محل) تخمين زده مي‌شود.

- سالانه 1000 تن مواد مخدر در ايران مصرف مي‌گردد.

- سالانه 200 تن مواد مخدر توسط نيروي انتظامي كشف مي‌گردد.

- هر مصرف كننده روزانه بطور ميانگين 000، 5 تومان  صرف مواد مي‌كند.

- در ايران روزانه 10 ميليارد تومان صرف مواد مخدر مي‌شود!

- سالانه 4500 ميليارد تومان (5 ميلیارد دلار) هزينه دارد!!

علائم و نشانه ها:

خواص کوتاه مدت مصرف مواد افیونی:

- نشئگی              - احساس بی دردی

- کاهش تنفس       - یبوست

- تهوع و استفراغ    - احساس خارش

- احساس خواب آلودگی و چرت زدن

عوارض دراز مدت مصرف مواد افیونی:

- احساس نیاز به مصرف

- وسوسه

- علائم محرومیت بعد از قطع مصرف

- تداوم مصرف با وجود عوارض

علائم محروميت از مواد افيونی:

- اضطراب                     - بيقراری

- تهوع و استفراغ             - اسهال

- درد استخوانها و عضلات - پرخاشگری

- بيخوابی                      - بي اشتهايی

- درد شكم                     - لرزش

- خميازه كشيدن              - آبريزش از بينی

- احساس گرما و سرما      - عرق ريزش

- اشك ريزش                 - عطسه

- وسوسه برای مصرف       - گشادی مردمكها

درمان:

هدف از درمان اعتياد:

- كاهش مصرف مواد مخدر

- كاهش عوارض جسماني مواد مخدر(بيماري هاي عفوني مانند ايدز و هپاتيت)

- كاهش عوارض خانوادگي اعتياد

- كاهش عوارض رواني اعتياد

- كاهش عوارض اجتماعي اعتياد(جرم و جنايت)

رويكردهای درمان اعتياد:

- رويكرد پرهيز مدار

- رويكرد كاهش آسيب    

راهكارهای عمده در كاهش آسيب:

- زدودن بار اخلاقي و قانوني از مسئله مصرف مواد مخدر!

- فراهم سازي درمان نگهدارنده يا جايگزين (متادون و بوپرنورفين)

- آموزش راههاي مصرف صحيح مواد مخدر

- فراهم سازي راههاي صحيح مصرف مواد مخدر! (توزيع سرنگ، ايجاد اماكن مصرف)

- فراهم سازي بهداشتي مواد مخدر

درمان جايگزين با تركيبات زير ممكن است:

- متادون

- بوپرنورفين

- ترياك قانونی

درمان بامتادون:

- امكان لذت بردن از مواد مخدر را حذف مي كند.

- جدا شدن ازمتادونبا عوارض زياد محروميت همراه است.

- درمان بامتادونبا دوز بالا مانع مسموميت نيز می گردد.

درمان نگهدارنده با متادون فوايد زير را به همراه دارد:

- مصرف مواد غيرقانوني را كاهش مي‌دهد.

- زندگي بيمار را ثبات مي‌بخشد.

- زندگي سازنده را ممكن مي‌سازد.

- مصرف خودسرانة داروها را كاهش مي‌دهد.

- از ارتكاب اعمال غيرقانوني مي‌كاهد.

- رفتارهاي پرخطر به خصوص تزريق مشترك را كاهش مي‌دهد.

- بيماري و مرگ و مير ناشي از مواد را كاهش مي‌دهد.