امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مسمومیت‌ ‌ با قارچ‌های‌ سمی

چگونگي تشخيص قارچ خوراكي از سمي بسيار مشكل بوده، ديگر راههاي قديمي مانند سياه شدن قاشق هاي نقره اي توسط قارچ هاي سمي و يا داشتن بوي بد و تركيبات و ترشحات ناخوشايند توسط آنها ملاك تشخيص نمي‌باشد. قارچ آمانیتا موسکاریا كلاهك قرمز و لكه هاي سفيد و خوشرنگ حتي تا ساعتها پس از تغذيه توليد ناراحتي نكرده، ولي بعد از چند ساعت باعث ناراحتي هاي شديد روده اي و در نهايت مرگ مي‌شود. اين قارچها بنام فرشته مرگ يا فرشته هاي فاسد كننده لقب يافته‌اند و اثر اين قارچ و نيز قارچ هايي نظير ايلودنس، لاكتاريوس،‌ لرئوس، هلولا و آندودي مشابه اثر مار زنگي اعلام شده و تا بحال قربانيان زيادي نيز داده است. لذا بهترين راه اين است كه گونه هاي مختلف قارچ خوراكي را بدقت شناسايي كرده و از مصرف قارچ هاي ناشناخته خودداري شود و حتي شناسايي خانواده و جنس نيز كفايت نمي‌كند، زيرا در بسياري از خانواده ها و جنس ها ممكن است گونه هاي خوراكي و غير خوراكي وجود داشته باشد. تشنج‌ ممکن‌ است‌ . مسمومیت‌ خطرناک‌ در نتیجه‌ خوردن‌ قارچ‌ نیز نادر است‌. قارچ‌های‌ موجود در باغ‌ممکن‌ است‌ باعث‌ تهوع‌، استفراغ‌ و گاهی‌ توهم‌ شوند. قارچ‌های‌ کلاه‌ دارمرگ‌آور،۱۲-۶ساعت‌ پس‌ از خوردن‌، باعث‌ استفراغ‌ و اسهال‌ آبکی‌ شدید می‌شوندو می‌توانند کشنده‌ باشند.
قارچ‌ها يي که‌ باعث‌ مسمومیت‌ شدید می‌شوندقارچ‌های‌ کلاه‌دار مرگ‌آور که در اواخر تابستان‌ وپاییز در جنگل‌ها و بوته‌زارها می‌رویند.

● علائم شایع
ممکن‌ است‌ مواردزیر وجود داشته‌ باشد:
تهوع‌ و استفراغ‌، دردهای‌ شکمی‌ به‌ صورت‌ گرفتگی‌عضلانی‌، اسهال‌، تشنج‌، اختلال‌ هوشیاری‌.
● کمک‌های اولیه
▪ در صورت‌هوشیار بودن‌ فرد مسموم‌ از وی‌ بپرسید چه‌ خورده‌ است‌ و به‌ وی‌ اطمینان‌ببخشید.
در صورت‌ هوشیار نبودن‌ فرد مسموم‌، راه‌ هوایی‌ را باز و تنفس‌ راکنترل‌ کنید؛ آماده‌ باشید تا در صورت‌ لزوم‌، احیای‌ تنفسی‌ و ماساژ قلبی‌ را اجراکنید. در صورت‌ داشتن‌ تنفس‌، فرد مسموم‌ را در وضعیت‌ بهبود قرار دهید. با مرکزاورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید. مراقب‌ فرد مسموم‌ باشید تا کمک‌پزشکی‌ برسد.استفراغ‌ را القا نکنید.
▪ سعی‌ کنید گیاه‌ سمی‌ را شناسایی‌ کنید ومشخص‌ کنید کدام‌ بخش‌ آن‌ خورده‌ شده‌ است‌. فوراً کمک‌ طبی‌ درخواست‌ کنید تادرمان‌ مناسب‌ آغاز شود.
▪ هرگونه‌ تکه‌ کوچک‌ گیاه‌ را که‌ پیدا کرده‌اید، به‌همراه‌ نمونه‌های‌ ماده‌ استفراغ‌ شده‌ نگه‌ دارید تا به‌ پزشک‌ نشان‌ دهید یاهمراه‌ فرد مسموم‌ به‌ بیمارستان‌ یا مرکز بهداشتی درمانی بفرستید.