ديفن باخيا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ديفن باخي

ديفن باخيا گونه‌هاي مختلفي دارد كه بيشتر تفاوت آنها در نوع برگ‌ها و رنگ آنهاست. اين گياه آپارتماني از خانواده آراسه araceae و درختچه‌اي هميشه سبز و دائمي است كه شامل تنه گوشتي طويل و غالباً عمودي و كاملاً رگه‌دار است.موطن اصلي آن برزيل و هند غربي بوده و در آنجا پرورش يافته است و ارتفاع آن گاه تا 2 متر مي‌رسد.

شيره ديفن باخيا سمي است و بايد از تماس آن با چشم و دهان پرهيز كرد، در صورت تماس با زبان، باعث تورم بافت‌هاي گلو شده و اين ناحيه را فلج مي‌كندو موجب اختلال در تكلم، التهاب دهان و زبان و اختلال در بلغ و حتي خفگي مي‌شود.
 
براي كاهش و تسكين مشكلات ناشي از خوردن برگ‌هاي گياه ديفن باخيا، خوردن مايعات زياد و مصرف مسكن‌ها، ضد دردها و استفاده از بي‌حس كننده‌هاي موضعي مفيد است.
 
مسموميت گياهي به ويژه در کودکان زير پنج سال که به دليل کنجکاوي هرچيزي را به دهان مي برند، شايع تر است.