پیام جناب آقای پرفسور بلالی مود برای هفته پیشگیری از مسمومیت ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی بلالی مود به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها توصیه های ارزشمندی بیان نمودند که در فیلم زیر قابل مشاهده است

https://drive.google.com/file/d/1Q8idMariqThlH6tpBxfs757h8MJJnBcf/view