امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
                                                                       آزمایشگاه سم شناسی  تجزیه ای و باليني
 

 سرپرست : پرفسور مهدی بلالی مود

 

 
 

 كارشناس مسئول: مهرانگيز مختاري

 کارشناس :ولي اله مرادي


 

  در مرکز کنترل سموم در بیمارستان امام رضا(ع) ، علاوه بر نقش تشخیصی در درمان، در طرحهای تحقیقاتی که در مرکز سم شناسی پزشکی و نیزدر سایر مراکز دانشگاهی در حال اجرا

می باشند،همکاری دارد که این همکاری در زمینه پیشرفت تکنیکهای نوین آنالیتیکال ، انالیز نمونه ها و اطلاعات میباشد.

 


         بعضی از تکنیکهای موجود عبارتند از:  

 

·         گازومتری Blood gas ph(ox)PLUS L(Hb.Hct.Hco3.Pco2.Po2.PH.Na.k.Ca.Lactat.Glocose)

·         دستگاه جذب اتمیAtomic Absorbtion-Spectophotometere(اندازه گیری کلیه فلزات در مایعات بیولوژیک بدن و غیره.)

·         گاز کروماتو گرافG.C(اندازه گیری کلیه مواد آلی)

·         اسپکتروفتومترUV-Vis(تغییر غلظت داروها،سموم،الکلها و سایر مواردی که با روش اسپکتروفتومتر قابل انجام است)

·         تی دی ایکسT.D.X(اندازه گیری غلظت داروها)

·         گازومتری Blood gas ph(ox) PLUS L(اندازه گیری Hb.Hct.Hco3.Pco2.Po2.PH)

 

·         HPLC