امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
  لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکز تحقیقات 
 

شرکت سازنده

نام دستگاه

Memmert آلمان

آون معمولي تا 300 درجه

Awareness technology

الايزا ريدر

بهداد- ایران

انكوباتور هوازي

rocker

پمپ سيلندر

Memmert آلمان

حمام بخار آب گرم

Memmert آلمان

حمام بخار آب گرم

Jiangsu zhengji   چین

سانتريفيوژ روميزي دور 3000

Misung suientificco   کره

هات پليت با همزن مغناطيسي

ژال تجهیز- ایران

هود لامينار ثابت كلاس 2

Metrohm  سوئیس

Ph متر

ژال تجهیز- ایران

فریزر 80-

الکترواستیل

یخچال

الکترواستیل

یخچال

Elmasonic   آلمان

حمام اولتراسونیک

Ohaus USA

ترازو

Bio quest

اسپکتروفتومتر

Biotek USA

الایزا واشر

Olympus corporation

میکروسکوپ

فاطر الکترونیک ایران

سانتريفيوژ