پژوهشگر برتر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
        سرکار خانم دکتر فاطمه فروزانفر عضو مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی، در جشنواره پژهشی هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان پژوهشگر برتر در گروه علوم پایه انتخاب گردید.