ارتقا رتبه مرکز در بین مراکز کشور در ارزشیابی سال 97

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
 رتبه کشوری مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی در گروه مراکز بالینی با فعالیت بیش از سه سال، از رتبه 73  (در بین 270 مرکز) در سال96  به رتبه  23 (در بین 307 مرکز) در سال 97 ارتقا یافته است.