دانشجویان مرکز

دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by research)


    پسا دکتری (Post Doc)     

                      

فارغ التحصیلان دکتری مرکز 

 

1. محمود صادقی

2. عادل قرانی اعظم

1. دکتر رعنا فاضلی بختیاری

2. دکتر تکتم مهدی زاده کاشانی

 

1. دکتر رضا اسدی

2. محبوبه غلامی

3. مریم عباسیان

اوقات شرعی