• رئیس مرکز رئیس مرکز

  دکتر سید هادی موسوی CV دانشیار فارماکولوژی(M.D. Ph.D) دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی E-mail: mousavih[at]mums.ac.ir

  ادامه مطلب

 • معرفی مرکز معرفی مرکز

  مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی     سم شناسی پزشکی علم شناسایی سموم است که سابقه ای طولانی تر از…

  ادامه مطلب

 • اعضای هیات علمی مرکز اعضای هیات علمی مرکز

  هیات علمی :     دکتر مهدی بلالی مود       -CV -  short cv  (استاد سم شناسی بالینی M.D. Ph.D )…

  ادامه مطلب


 

رزومه دکتر افشار

                          With the name of GOD

                                               

CURRICULUM VITAE

 

Name: MOHAMMAD AFSHAR GHOCHANI

Date of Birth: 8-29-1961

 

Home Address:                                                          Office Address:

Number 10- Ghafari 6 Ave,                                      BirjandUniversityof Medical Sciences

Ghafari Street – Birjand city                                       Ghafari Street – Birjand city.

 South  khorasan  province                                        South  khorasan  province

 IRAN                                                                         IRAN

TEL:0098(0561) 2211560                                         TEL:0098(0561) 4443041-9

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید                           Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

EDUCATION:

 

Fellowship: Biomineralization studies with Histochemistry and Electron Microscope Techniques. 2003-2004 from McGill university, Montreal , CANADA.

 

Ph.D: ANATOMY with leaning toward Histology & Embryology.1995 from MASHHAD University of Medical Science (graduated with top number: 18.68 of 20), MASHHAD, IRAN.

 

M.Sc:  ANATOMY, 1986 from MASHHAD University of Medical Science. Graduated with top number: 18.87 of 20) MASHHAD ,IRAN.

 

B.Sc:  Biology, 1984 from Ferdosi University, School of Science (graduated with top number: 18.56 of 20) MASHHAD  ,IRAN.

 

 .

 

ACADEMIC APPOINTMENT:

 

      1- Associate  professor of Histology and Embryology in Birjand University of                               Medical Science (BUMS) (  January 2006 – present).

 

2- Assistant professor of Histology and Embryology in Birjand University of Medical Science (BUMS) (1995 – 2005).

 

3-      Instructor of Histology in BUMS, (1988 – 1992).

 

4- Head of Anatomy Department in BUMS, (1995 – 1999). And from 2003- up to now.


 RESEARCH INTERSTS:

 

I  have  been  investigating about the  Etiology of the Malformations , teratogenic effects of epileptic drugs and   histochemistry techniques usage in the detection of calcification.

 

 

ORGANIZATION MEMBERSHIPS:

 

1        Member of IRANIAN ANATOMY ASSOCIATION.

2        Member of Diabetes  Research group in Birjand. Universit of Medical Sciences.

3        Member of Research Methodology Committee in Birjand.

4        Member of University Research Council.

5        Member of  Editorial Board of journal of Birjand University of Medical Sceinces.

6        Member of  Editorial Board of journal of Mid wife and Nursing of Birjand University.

 

AWARDS:

 

1-    Top researcher in the Birjand University of Medical Science in 2001

2-    Top researcher in the Birjand University of Medical Science in 2005

3-    Top professor in the  Birjand University of Medical Science in 2005

4-    Top researcher in the Birjand University of Medical Science in 2006

5-    Top researcher in the Birjand University of Medical Science in 2007

6-    Top researcher in the Birjand University of Medical Science in 2008

7-    Top researcher in the Birjand University of Medical Science in 2009

 

PUBLICATIONS:

 

 

الف-  مقالات فارسی:

 

 

1- دكتر غلامحسين يعقوبي، دكتر محمد افشار، عليرضا سعادتجو، دكتر مهدي نيك كار : ميانگين سطح كلسترول خون در افراد مبتلا و غير مبتلا به كاتاراكت سني، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دوره پنجم، شماره 1و2، 1377.

 

2- دكتر محمد افشار : گزارش يك مورد نوزاد داراي مروملياي يك طرفه به علت مصرف قرص آمي تريپتلين در زمان بارداري، مجله علمي پژوهشی اسرار، دانشكده علوم پزشكي سبزوار، سال هفتم، شماره 1، بهار 1379.

 

3- دكتر محمد افشار : نقش سابقه فاميلي و مصرف قرصهاي ضد بارداري در ايجاد پلي داكتيلي نوزادان، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي قزوين، شماره 16، زمستان 79.

 

4- دكتر محمد افشار : گزارش يك مورد نوزاد با علائم شبيه به سندرم هيدانتوئين ناشي از مصرف قرص فنوباربيتال در زمان حاملگي، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال هشتم، شماره 27، زمستان 1380.

 

5- دكتر محمد افشار، دكتر نسرين دلاور دوين، صديقه كيانفر : مقايسه شاخص هاي رشدي نوزادان در حاملگيهاي ناخواسته با حاملگي هاي خواسته، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي گرگان، سال 6، شماره 13، بهار و تابستان 1383.

 

دکترمحمد افشار- دكتر كاويان قندهاري : بررسي عوامل خطرساز و محافظت كننده در بيماران پاركينسوني مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب دانشگاه علوم پزشكي بيرجند سال 82-81-مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي رفسنجان- علوم پزشكي دانشگاه رفسنجان-جلد سوم- چهارم- -پاييز 1383.

 

7دكترمحمدافشار، دكتر محمد جعفر گلعلي پور: گزارش يك مورد وارياسيون : عصب گيري قوس آگزيلاري عضله لاتيسيموس دورسي توسط حلقه عصبي پكتورال، مجله علمي پژوهشی علوم تشريح ايران،سال 2، شماره 3، پاييز 1383.

 

8دكتر محمدافشار، خانم صديقه كيانفر : شيوع نقايص لوله عصبي و عوامل خطرزاي مرتبط با آن در متولدين زايشگاههاي شهرستان بيرجند طي سالهاي 1379-1375، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي گرگان، سال 6، شماره 14، پاييز و زمستان 1383.

 

9- دكتر زهره آذركار، دكتر محمدافشار، سيد محمود حسيني : بررسي سطح آنتي بادي ضد سرخجه در زنان سنين باروري مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهرستان بيرجند 81-80، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،سال 12، شماره 4، زمستان 83.

 

10- دكتر محمدافشار، دكتر جعفر گلعلي پور، دكتر پيمان مالكي نژاد، هنگامه كلامي : تأثير مصرف داروي فنوباربيتال در دوران حاملگي بر تكامل لوله عصبي و اسكلتي در موش، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، سال 13، شماره 52، زمستان 83.

                                                                                             

11- دكتر محمدافشار، دكتر محمدجعفر گلعلي پور، دكتر محمد حسن پور : اثرات تراتوژنيك گاباپنتين بر تكامل لوله عصبي و اسكلتي جنين هاي موش سوري، مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي مازندران،شماره 48، مهر و آبان 1384.

 

12- دكتر محمدافشار، جواد حامي،دکتر  مختار جعفرپورچکاپ، بابك تقي زاده : بررسي ماركوسكوپي اثرات تراتوژنيك مصرف طولاني مدت استامينوفن در قبل و حين بارداري به روي جنين هاي موش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دوره 12 شماره 1و 2 سال 1384 (چاپ 1385)صفحات 13-18.

 

13- دكتر محمدافشار،دکتر ناصر طیبی ، دكتر محمدجعفر گلعلي پور، دکتر سکینه عموئیان.ارجحيت تشخيصي رنگ آميزي آليزارين رداس جهت تشخيص كلسيفيكاسيون هاي عروقي ناشي از مونكبرگ اسكلروزيس.مجله علمي پژوهشی علوم تشریحی ایران.سال سوم،زمستان 84،شماره4،صفحات 287-281.

 

14- دکترمحمد افشار- دكتر كاويان قندهاري : ترمور دست راست به عنوان شایع ترین علامت بیماری پارکینسون .مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. دوره سیزدهم،شماره 3 ،پائیز 85،صفحات

 

15- دكتر محمدافشار، جواد حامي ، میثم بقراطی. اثرات اسيد فوليک در جلوگيري ازبروز ناهنجاريهاي تکوینی ناشی ازمصرف طولانی مدت استامينوفن در موش .مجله علمي پژوهشی علوم پزشکی گرگان. زمستان 1385 دوره هشتم، شماره 4 (پی در پی 20)، صفحات 1-7 . 33-38 .

                 

16- دکتر محمد افشار، دکتر جعفر گلعلی پور، دکتر جواد حامی : كمپلكسي ازوارياسيونهاي مربوط به مسير وشاخه هاي  شريان راديال. مجله علمي پژوهشی علوم تشریحی ایران .  بهار87  . سال پنجم شماره هفتم.صفحات 76-80.

 

17- دکتر مجید خزاعی ، دکتر محمد افشار ، الهام حق پرست : مقایسه اثرات L-Argenine  بر  سطح لیپید های سرم  و نفوذ پذیری آئورت در رت های تغذ یه شده  با رژیم هیپر کلسترومی و معمولی.مجله علمي پژوهشی علوم پزشکی بیرجند بهار 1387.

 

18- دکتر محمد افشار ، دکتر سیدعادل معلم ،دکتر عبدالحسین  شیروی ، سید  مجید جلالیان حسینی . تاثیر داروی کاربامازپین بر القا ء ناهنجاریهای چشمی در موش. مجله علمي پژوهشی علوم پزشکی گرگان .تابستان 87 دوره 10 شماره 2 (پی در پی 26) صفحات 1-6.

 

 

19- دکترمحمد افشار، دکتر محمد مهدی حسن زاده طاهری ، دکتر داوری ، دکتر فاطمه حقیقی ، دکتر فرنوش شریفی مود، دکتر امینی ،  ایجاد یک  مدل تجربی کاتاراکت در جنین جوجه .مجله علمي پژوهشی  علوم ﭘزشكي بيرجند. دوره 16-شماره1-بهار 88 .

20­-  فاطمه قیاسی، حسام مودی ، دکتر محمد افشار ،میترا مودی ،دکتراصغر اکبری و دکتر عبدالصمد شیخ زاده.  تاثیر ورزش پلایومتریک و هوازی بر میزان اتساع قفسه سینه و حجم های ریوی  مجله علمی پژوهشی شهر کرد. دوره 11-شماره2-تابستان88- صفحات 30-38.

 

21- دكتر اصغر اكبري ، دكتر محمد افشار، حسام مودي ، گزارش يك مورد سردرد سرويكوژنيك.مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم ﭘزشكي گرگان دوره 11 –شماره 2 – ( ﭘي در ﭘي 30 ) تابستان 88.صفحات 72 – 75.

 

22-  دکترمحمد افشار، دکتر محمد مهدی حسن زاده طاهری  ، دکتر سیدعادل معلم،  دکتر   آزاده تمیزی ، دکتر   محمد جعفر گلعلی پور.  مقايسه اثرات  تراتوژنيک  مصرف خوراکي و تزريق داخل صفاقي داروي  گاباپنتين  به روي سيستم  اسکلتي موش هاي Balb/c با استفاده از رنگ آميزي  آليزارين رد اس و آلسين بلو. چاپ در مجله علوم پزشکی ایران.دوره شانزدهم.شماره68.بهمن ماه 1388.ص 7-18 .

 

23- دكتر محمد افشار ، دكتر محمد مهدي حسن زادة طاهري- دکتر حمید رضا ریاسی، محسن ناصری: ارزشيابي اعضاء هيأت علمي توسط دانشجويان با سطوح مختلف علمی مجله علوم ﭘزشكي بيرجند. دوره 17 ، شماره 2، تابستان 1389.ص 118-126.

 

 

24- دکترمحمد افشار، ، دکتر سیدعادل معلم،  دکتر جواد بهارآرا ، تکتم تکجو:  اثر حفاظتي اسيدفوليك بر ناهنجار يهاي ناشي از كاربامازپين در جنين موش. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان / پاييز ۱۳۸۹ / دوره ۱۲ / شماره ۳ (پي در پي ۳۵  ص ۱ تا9 .

 

ب-  مقالات انگلیسی:

 

 

1- G. N Tzimaz, M. Afshar, A. Emadali, E. Chevet, H. Vali, P. P. Metrakos: cell necrosis and tissue calcification with ischemia reperfusion injury after liver transplantation. Transpalntation proceedings, (36) 1766-1768, 2004. ISI

 

2- G. N Tzimaz, M. Afshar, A. Emadali, E. Chevet, H. Vali, P. P. Metrakos: Graft calcifications and dysfunction following liver transplantation, BMC Surg. 2004; 4: 9. Published online 2004 September 3. doi: 10.1186/1471-2482-4-9.

. ISI

 

3- R. Ghaderi, M. Afshar: Topical application of Honey for treatment of skin wound in Mice, I JMS, 2004. ISI

 

4- Afshar M, Golalipour MJ : Innervation of Muscular Axillary Arch by a Branch from Pectoral Loop, Int. J. Morphol 23(3):279-280, 2005. ISI

 

 

5- Hami J, Dashti Gh.R, Nemat-bakhsh M, Afshar M: The relationship between high dose lead exposure and serum lipids and lipoprotein levels, Shiraz E- Medical Journal,  7(2), April 2006.

 

6- Afshar M, Golalipour MJ, Farhud D. Epidemiologic aspects of neural tube defects in south east Iran. Neurosciences, Vol 11(4): oct 2006. ISI

 

7-  Ghaderi R, Afshar M: The effects of topical application of Octyl-2-cyanoacrylate tissue glue on the wound healing in mice: An experimental study. Iranian journal of Basic Sciences. vol 9 (30),summer 2006. . ISI

 

8-  Golalipour M.j. Gharravi A.M,  Ghafari S.,  Afshar M. Effect of Urtica Dioica on Morphometric indices of kidney in streptozotocin diabetic rats - A Stereological study . Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (21): 3875-3879, 2007. ISI

9-11-.KHAZAEI M,  HAGHPARAST M , Afshar M , Do L-Arginine and L-NAME Alter Coronary Vascular and Aortic Endothelial Permeability in Normal and High-Cholesterol Fed Rats. Arya journal 2007 , 3(2).77-80.

10-   Golalipour M.j. Gharravi A.M,  Ghafari S.,  Afshar M.  Khori V. Effects of crocus  sativus on the fetal development of NMRI mice. Sudi medical journal. 2008;  Vol.29(2) ISI

11- Afshar M, Golalipour MJ, Teratogenic effects of gabapentin on neural tube and limb development in mice. Neurosciences 2008; Vol. 13 (3).ISI

 

12- Faramarz Fazeli; Behzad Narouie; Mohammad Dehghani Firoozabadi;Mohammad Afshar; Anoosh Naghavi; Mohammad Ghasemi-rad. Isolated hydatid cyst of the kidney A case report and review of literatures.  Urology 2009. 73: 999–1001,  impact factor 4. ISI

 

13- Golalipour M.J, Jahanshahi M. Afshar M.  The effect of urtica dioica extract on the number of astrocystes in the dentate gyrus of diabetic rats. Folia Morphol. 2009. Vol. 68, No. 2, pp. 93–97 ISI

 

14-Afshar M, Taheri M, Moallem A. Teratogenic effects of gabapentin on the skeletal system of balb/c mice fetus. Neurosciences.2009;vol.14(3):239-244. ISI
 

 

15-Afshar  M, Moallem A, Mohammadpour A, Shiravi A, Jalalian S, Golalipour M. Teratogenic effects of carbamazepine on embryonic eye development in pregnant mice. Cutaneous and ocular toxicology. 2010; 29(1):10-15. ISI

 

16- Ghaderi R. Afshar M. Golalipoor MJ. comparison of the efficacy of honey and animal oil in accelerating healing of full thickness wound of mice skin . Int. J. Morphol.,28(1):193-198, 2010 . ISI.

 

17- Golalipour M.j.  Ghafari S.,  Afshar M. Protective role of Urtica dioica L. (Urticaceae) extract on hepatocytes morphometric changes In STZ diabetic Wistar rats. Turk j Gastroenterol. 2010;21(3) 262-269.ISI.

 

18- Afshar  M, Moallem A, Baharara  J; Takjo T, Golalipour Mj. Preventive effect of Vitamin B6 on developmental toxicity of carbamazepine in Mice. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 09/2011; 14(2):99-106.( ISI)

 

19. Seyed Adel Moallem.Mohammad Afshar. Leila Etemad.Bibi Marjan Razavi and Hossein Hosseinzadeh Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice . Toxicology and Industrial Health1–7.2013

 

20. Mohammad Afshar. Seyed Adel Moallem, Jina Khayatzadeh. Marziyeh Shahsavan

Teratogenic Effects of Long Term Consumption of Potassium Benzoate

on Eye Development in Balb/c Fetal Mice. Iran J Basic Med Sci; Vol. 16, No. 4, Apr 2013

 

21.  Leila Etemad , Afshar Mohammad , Amir Hooshang Mohammadpour . Nasser Vahdati

Mashhadi , Seyed Adel Moallem *  Teratogenic Effects of Pregabalin in Mice. Iran J Basic Med Sci, Vol. 16, No. 10, Oct 2013

 

22. Mohammad Jafar Golalipou. Mehrdad Jahanshahi.Soraya Ghafari. Mohammad Afshar. The Preventive and Treatment Effect of Urtica dioicaon Astrocyte Density in the CA1 and CA3 Subfields of Hippocampus in STZ Induced Diabetic Rats. Int. J. Morphol.,31(2):693-699, 2013.

 

 

MEETING PRESENTATION:

 

 

1-  IN PERSIAN

 

1_ دكتر محمد افشار، دكتر عليرضا فاضل . مطالعات لكتين هيستوكيميستري  تكامل پوست در جنين موشهاي كوچك آزمايشگاهي، دومين كنگره آناتومي اصفهان،16-18اسفندماه 1373.

 

2_ دكتر محمد افشار،دكتر عليرضا فاضل: مطالعه لكتين هيستوكميستري گليكوكانژوگيتهاي غشاء پايه در طي تكامل فوليكول مو: سومين كنگره علوم تشريحي ايران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ، تاریخ 13-11 اسفندماه1375.

 

3- دكتر محمد افشار: تعدادي از فاكتورهاي خطر در مادران داراي نوزاد پلي داكتيلي مراجعه كننده به زايشگاههاي شهرستان بيرجند در سال 77-76 ، چهارمين كنگره علوم تشريحي ايران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران ، تاریخ 13-11 آبان ماه 1378.

 

4_ دكتر محمد افشار،عليرضا سعادتجو، حميده ناصح، صديقه كيانفر: بررسي علائم سندرم محروميت از ترياك در نوزادان ترم و پره ترم: همايش علمي اجتماعي ترك اعتياد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند- تاریخ 25-23 دي ماه 1378.

 

5- دكتر محمد افشار،حميده ناصح: راهكارهاي تشخصي و درمان مناسب جهت سندرم محروميت از ترياك در مادران معتاد: كنگره سراسري راهكارهاي بهداشتي مبارزه با اعتياد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان- تاریخ 19-17 اسفندماه 1378

 

6- دكتر محمد افشار،دكتر عليرضا فاضل ،صديقه كيانفر بررسي اپيدميولوژيك NTDs در سطح زايشگاههاي شهرستان بيرجند: پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، تاریخ 24-22 آبان ماه 1380.

 

7- دكتر محمد افشار، دكتر عليرضا فاضل، صديقه كيانفر: گزارش نوزادي با علائم شبيه به سندرم هيدانتوئين ناشي از مصرف قرص فنوباربيتال در زمان حاملگي، پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، تاریخ 24-22 آبان ماه 1380.

 

8_ دكتر محمد افشار،آزاده تميزي:هنگامه كلاني نقايص لوله عصبي و ناهنجاريهاي اسكلتي ناشي از مصرف داروي فنوباربيتال در زمان حاملگي در موش سفيد آزمايشگاهي balb/c ،ششمين همايش سراسري علوم نشريح ايران، شيراز-1 تاریخ 7-15 ارديبهشت 1383.

 

9- دكتر محمد افشار، محمدحسن پور، مريم تفضلي ، بهاره هراتي زاده: مقايسه اثرات تراتوژنيك گاباپنتين با فنوباربيتال بر روي موشهاي سفيد آزمايشگاهي balb/c؛ ششمين همايش سراسري علوم نشريح ايران، شيراز- تاریخ 17-15 ارديبهشت 1383.

 

10- دكتر كاويان قندهاري ،دكتر محمد افشار: بررسي ارتباط بين سيگار و ترياك با بيماري پاركينسون در بيماران سالمند، همايش سراسري سالمندي و پزشكي سالمندان، اصفهان، تاریخ 22و23 دي ماه 1383 .

 

11- دكتر كاويان قندهاري ،دكتر محمد افشار: عوامل خطر ساز بيماري پاركينسون در سالمندي، همايش سراسري سالمندي و پزشكي سالمندان، اصفهان، تاریخ 22و23 دي ماه 1383 .

 

12- دكتر محمد افشار،دكتر كاويان قندهاري: تظاهرات اوليه بيماري پاركينسون در پزشكي سالمندان. همايش سراسري سالمندي و پزشكي سالمندان، اصفهان، تاریخ 22و23 دي ماه 1383.

 

13- دکتر محمد افشار، جواد حامی ، بابک تقی زاده: بررسی ماکروسکوپی اثرات تراتوژنیک مصرف طولانی مدت استامینوفن در قبل و حین بارداری برروی جنین های موش . هفتمين همايش سراسري علوم نشريح ايران، کاشان- تاریخ 20-22 ارديبهشت 1385.پوستر

 

14- دكتر محمد افشار، دكتر ناصر طيبي ،دكتر جعفرگلعلي پور: ارجحيت تشخيصي رنگ آميزي آليزارين رداس جهت تشخيص كلسيفيكاسيون هاي عروقي ناشي از مونكبرگ اسكلروزيس. . هفتمين همايش سراسري علوم نشريح ايران، کاشان- تاریخ 20-22 ارديبهشت 1385.  سخنرانی

 

15-  مریم تفضلی ،  دکتر محمدافشار،جواد حامی : گزارش جدا شدن شريان عمقي بازوئي از شريان سير كومفلكس هومرال. هفتمين همايش سراسري علوم نشريح ايران، کاشان- تاریخ 20-22 ارديبهشت 1385. پوستر

 

16-  دکتر محمدافشار،جواد حامی، مریم تفضلی: گزارش عبور شريان راديال از سطح انفيه دان تشريحي و دو شاخه شدن آن در محل اولين فضاي بين استخواني. هفتمين همايش سراسري علوم نشريح ايران، کاشان- تاریخ 20-22 ارديبهشت 1385. پوستر

 

17- حامی جواد ، دشتی غلامرضا ،  افشار محمد. بررسی سطح سرمی سرب و چربیهای خون .هفتمين همايش سراسري علوم نشريح ايران، کاشان- تاریخ 20-22 ارديبهشت 1385. پوستر 

 

18 - حنانه نخل احمدي ، دكتر محمد افشار ، سيده سيعده سعادتجو، محسن ناصري. بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در موردEDC .   چهارمين همايش دانشجويي .پاييز 1387

 

19- حوريه طاهري،دكتر محمد افشار،محمد رضا حاجي آبادي، علي افتخاري ، محسن ناصري.بررسي ديدگاه دانشجويان راجع به تدريس درس ايمنولوژي به روش حل مسئله. چهارمين همايش دانشجويي .پاييز 1387

 

20- فرخفال،كلباسي، معاشري،دكتر محمد افشار،درمياني. بررسي وضعيت آموزشي باليني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سال 1387 نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي در يزد.

 

 

 

 

2- IN ENGLISH

 

1- M. Afshar, M.Erfanian:A modified double-staining method for mouse fetal skeletons without skinning and eviscerating: 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists: 7-10 Sep 2005.

 

2- S.Famili ,F.Gangi, M. Afshar,.A.Fazell: Light-microscopic investigation of lectin binding pattern in developing hair follicle: 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists ,7-10 Sep 2005.

 

3- M. Afshar, Golalipour MJ,  Phenobarbital inducted neural tube defects and limb malformations in mice: 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists ,7-10 Sep 2005.

 

4- M. Afshar, Golalipour MJ,  Innervation of muscular axillary arch of latissimus dorsi by pectoral loop: 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists7-10 Sep 2005.

 

5- MJ.Golalipour, V. KHori , M. Afshar : Teratogenic effect of Saferan on mice. ReproductiveToxicology.Volume22,sep2006,Pages:272.

 
6- M. Afshar, MJ.Golalipoor and A.Tamiz  Teratogenic effects of Gabapentin on neural tube and skeletal development in mice. Reproductive Toxicology
Volume 24, Issue 1, July 2007, Pages 66-67 .
Includes a Special Issue Section on the 35th Annual Conference of the European Teratology.

7- M. Afshar1, M J. Golalipoor2 and J. Hami1. Effects of folic acid on prevention of fetal malformations due to chronic consumption of acetaminophen in mice . Reproductive Toxicology Volume 24, Issue 1, July 2007, Pages 66-67.
Includes a Special Issue Section on the 35th Annual Conference of the European Teratology.

8- M.Afshar, A. Moallem, M. Jalilian . Novel teratogenic effects of Carbamazepine on fetal development in mice by intraperitoneal injection. 5th Asian-Pacific International Congress of Anatomists16-19 May 2008.p 125.

 

9- M.Afshar, A. Moallem, M. Jalilian . Eye malformation induced by carbamazepine in fetus of   Balb/c mice: Histological Findings. 5th Asian-Pacific International Congress of Anatomists16-19 May 2008.p 353.

 

10- M.Afshar, The effects of L-NAME on Aortic Endothelial permeability in high cholesterol fed rats. 5th Asian-Pacific International Congress of Anatomists. 16-19 May 2008.p 281.

 

11- Mohammad Afshar, Mohammad Mehdi Hasanzadeh Taheri, Adel Moalem, Mohammad Jafar Golailipoor,Azadeh Tamizi . COMPARATIVE STUDY OF INTRAPERITONEALLY AND GAVAGES ADMINISTRATION OF GABAPENTIN DRUG ON SKELETAL SYSTEM  OF MICE FETUSES WITH DOUBLE STANING. Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 191.

 

12- Aliasghar Habibi, Mohammad Afshar,.SPARING SURGERY FOR A TRAUMMATIC CYST OF THE TESTIS. Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 206.

 

13- Mohammad Afshar, Hesam Moodi, Fateme Ghiasi, Asghar akbari, Javad Hami,THE EFFECTS OF KIND OF PLYOMETRIC AND AEROBIC EXERCISES ON CHEST EXPANSION AND RESPIRATORY VOLUMES IN HIGH SCHOOL STUDENTS. Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 206.

 

14- Mohammad Afshar, Majid Khazei, Elham Haghparast,DO L-ARGININE AND L-NAME ALTER CORONARY VASCULAR AND AORTIC ENDOTHELIAL PERMEABILITY IN NORMAL AND HIGH-CHOLESTEROL FED RATS? Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 206.

 

15- Mohammad Afshar, Hami Javad, Mohammad Jafar Golailipoor, Mokhtar Jafarpoor CASE REPORT OF A RARE VARIATION: BRANCHING OF DEEP BRACHIAL ARRERYB FROM POSTREIOR CIRCUMFLEX HUMERAL ARTERY. Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 201.

 

16- Mohammad Jafar Golalipoor, Babak Kabiri Balajadeh, Soraya Ghafari, Rahim Azarhosh, Mohammad Afshar,PROTECTIVE EFFECT OF URTICA DIOICAL.( URTICACEAE) ON MORPHOMETRIC AND MORPHOLOGIC ALTERATIONS OF SEMINIFEROUS TUBULES IN SIZ DIABETIC RATS. Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 194.

 

17- Mohammad Jafar Golalipoor,Seyyed Aminhossein Fazeli, Mehrdad Jahanshahi,Soraya Ghafari, Anneh Mohammad gharavi, Mohammad Afshar.  THE GRANULE CELL DENSITY OF THE DENTATE GYRUS FOLLOWING ADMINISTRATION OF URTICA DIOICA LEAVE EXTRACT TO STZ-INDUCED DIABETIC RATS. Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 194.

 

18- Hami Javad, Mohammad Afshar, Mohammad jafar Golalipoor.

 A RARE VARIATION RADIAL ARTERY COUTSES SUPERFICIAL TO THE ANATOMICAL SNUFFBOX AND BIFURCATE IN FIRST INTEROSSEUS SPACE. Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 194

 

19- Mohammad Afshar, Mohammad Mehdi Hasanzadeh Taheri, Adel Moalem,Mohammad jafar Golalipour, Azadeh Tamizi. TERATOGENIC EFFECTS OF GABAPENTIN DRUG ON SKELETAL SYSTEM OF MICE FETUSES WITH ALIZARIN-RED, AND ALCIAN BLUE STAINING . Surgical Radiologic Anatomy 2009 sup 95-222-page 194

     

 

 

 

 

 

 

 

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.