شوراي عالي

 

                                      دکتر مهدی بلالی مود                                                 

دکتر سید هادی موسوی

 دکتر غلامرضا کريمي

 

 دکتر سيد عادل معلم

دکتر محمد طاهر بروشکی

 
  دکتر ناصر وحدتي


دکتر رضا افشاری

 

دکتر سيد رضا موسوي

دکتر احسان رفيعي منش

 

دکتر بامداد رياحي 

                                                                                                                    

اوقات شرعی